Ponovo među srednjoškolcima – 7. beogradska gimnazija.