У суботу, 10. 9. 2011. године, наш семинар Интерактивним методама кроз наставу до оцене која мотивише у Регионалном центру у Ужицу отворио је сезону стручног усавршавања. У пријатном амбијенту окупила се гру  па од 17 наставника ужичких основних школа, дружећи се са ауторима семинара, Соњом Милетић и Н  евеном Перић.

Атмосфера је била пријатна, али радна. Весела екипа бавила се једном од најосетљивијих тема образовања – оцењивањем, али кроз интерактивне технике учења. Полазници су изучавали теорије учења, Блумо ву таксономију, основе науке о оцењивању. Након анализе неких готових решења инструмената за праћење напредовања ученика, креирали су сопствене инструменте, прилагођене конкретним ученицима и наставним ситуацијама.

На крају радног  дана излистане су технике учења које су помогле полазницима да проу  че ову озбиљну тематику, а које могу користити у свом даљем раду у учионици на садржајима разних предмета.

Advertisements