Dobrodošli na blog o seminaru Interaktivnim metodama kroz nastavu do ocene koja motiviše.


Na ovom mestu možemo razmenjivati iskustva sa seminara, razmišljanja i nove informacije u vezi sa ocenjivanjem, ali i planiranjem nastave i praćenja postignuća učenika, načinima motivisanja učenika za sticanje novih znanja i mnogim drugim temama vezanim za obrazovanje.